Làm thế nào để khôi phục hiệu ứng “gợn sóng”?

Nó xảy ra rằng các nếp gấp nhỏ biến mất sau khi tiếp xúc với nước. Để tránh điều này, bạn có thể làm khô sản phẩm bằng cách cuộn thành ống. Tuy nhiên, nếu sau khi làm khô, hiệu ứng “uốn nếp” trở nên ít rõ rệt hơn, nó có thể được quay trở lại theo một số cách.

Bạn có thể khôi phục vết gợn bằng xà phòng thông thường. Để làm được điều này, trước khi ủi một chiếc váy có nếp gấp, bạn cần dùng một miếng xà phòng khô lau từng góc của nếp gấp và tạo hình bằng tay. Sau đó, các nếp gấp được ủi cẩn thận bằng bàn là.