CÔNG TY TNHH MAY & TM PHƯƠNG NAM

Địa chỉ: Thôn Văn Minh – xã Kim Anh – Huyện Kim Thành – tỉnh Hải Dương
Hotline: 0989 662 899 – Fax: 03203 721 568 – Email: nguyenvanhang.pn@gmail.com

Nhà máy số 1: Thôn Văn Minh – xã Kim Anh – Huyện Kim Thành – tỉnh Hải Dương
Hotline: 0989 662 899 – Fax: 03203 721 568 – Email: nguyenvanhang.pn@gmail.com

Nhà máy số 2: Xã Cẩm Khê – Huyện Cẩm Khê – tỉnh Phú Thọ
Hotline: 0989 662 899   –  Fax: 03203 721 568 – Email: nguyenvanhang.pn@gmail.com

Liên hệ với chúng tôi